Skip to content

 

Nominujte svoju oblasť

Naše projekty skrášľovania miest a obcí vnášajú do vašich susedstiev radosť, hrdosť a dôveru, nech už ide o prerábku zanedbaného chodníka alebo obnovu miestneho domu kultúry.

Ak si myslíte, že by miestu vášho bydliska prospela renovácia, dajte nám prosím vedieť nižšie!

Prihláste k nám svoju lokalitu a získajte tak šancu, že ju zverejníme na našej stránke. Zapojíte ju tak do živého verejného hlasovania a možno sa práve ona stane jedným z miest, ktoré Cif vyčistí!

 

 

* Označené povinné pole

Detaily oblasti

Povedzte nám pár slov o mieste, ktoré navrhujete a prečo si zaslúži pozornosť

Pošlite nám fotografiu oblasti, ktorú chcete vyčistiť tak, že sem vložíte jej URL adresu (musí byť použitá adresa WeTransfer). Ak si radšej želáte, aby vás mailom kontaktoval náš tím, ktorý si od vás fotografiu vyžiada, nechajte nasledujúcu sekciu prázdnu.

Každý návrh:

  • musí byť vhodný na ukážku a publikovanie online a nesmie byť obscénny alebo urážlivý (vrátane ale neobmedzujúc sa na nahotu, pornografiu alebo znevažovanie), nesmie obsahovať hanlivé vyjadrenia alebo slová či symboly, ktoré sú urážlivé či už vo všeobecnosti alebo voči jednotlivcom určitej rasy, vierovyznania, sexuálnej orientácie alebo socioekonomickej skupiny. Návrh nesmie obsahovať vyhrážky fyzickým ani právnickým osobám alebo spoločnostiam a žiadnym iným spôsobom nesmie byť v rozpore s platnými zákonmi a nariadeniami alebo štandardami internetovej siete.
  • nesmie priamo obsahovať ani odkazovať na produkty inej spoločnosti než Unilever/Cif a nesmie obsahovať ani odkazovať na obchodné značky alebo logá žiadnych tretích strán (iných než spoločnosti Unilever/Cif), ak len takýto obsah nie je výsostne náhodný a pokiaľ sa nevyskytuje neprimerane nadmerným spôsobom a len ak sú na takýto obsah primerané dôvody a ak tento obsah nenáležitým spôsobom neťaží z obchodných značiek žiadnych tretín strán; a
  • musí byť vytvorený priamo účastníkom, ktorý ho prihlasuje a nesmie obsahovať žiadne časti podliehajúce ochrane autorských práv (ktoré patria iným osobám než účastníkovi)
  • ak váš návrh obsahuje zmienku o inej osobe/osobách ako o vás, musíte mať súhlas na použitie mena a/alebo podobizne dotyčnej osoby/osôb pre propagačné účely tohto projektu.Vezmite prosím na vedomie, že o výbere lokality rozhoduje Cif/prostredníctvom hlasovania, s ohľadom na nevyhnutné povolenia na uskutočnenie prác a testy bezpečnosti práce. Projekty budú vybrané 1. júna 2020 a uverejnené na našej stránke od 2. júna 2020.